Behandling av personuppgifter

För Ernst & Young är skyddet av den personliga integriteten viktig och vi hanterar därför de personuppgifter vi får tillgång till med stor försiktighet och i enlighet med personuppgiftslagens (PuL) regler.

Vi vill gärna att du besöker våra hemsidor och tar del av informationen som finns där. För att du ska få tillgång till fler tjänster kan du lämna uppgifter till oss om ditt namn, företagsnamn, adress, telefon, intresseområden etc. Uppgifterna registreras av Ernst & Young för att vi ska kunna skicka information som är av intresse för dig. Det finns dock inget krav på att registrera sig för att använda de öppna sidorna på www.ey.se.

De personuppgifter som du lämnar på våra webbsidor behandlas av Ernst & Young, och i förekommande fall av annat närstående bolag, för att utföra det aktuella uppdraget (t.ex. att skicka löpande information via e-post). Uppgifter om din adress, om du är man eller kvinna, vilken utbildning du har, vilket område du arbetar inom etc. används endast för statistiska ändamål och intern uppföljning och utvärdering i syfte att ge oss underlag för hur vi kan göra våra hemsidor mer anpassade för våra besökare.

Ernst & Young lämnar inte dina personuppgifter vidare till någon utomstående tredje man, annat än i den mån gällande lagar och förordningar föreskriver att vi är tvungna att göra det.

Ernst & Young har vidtagit såväl tekniska som organisatoriska åtgärder för att behandlade personuppgifter inte ska riskera att hamna i obehörigas händer, förstöras, ändras eller på något annat sätt användas på ett sätt som inte är avsett.

Ernst & Youngs hemsidor använder s k cookies, vilket innebär att vår hemsida lagrar viss information i din browser och därmed kan känna igen din browser när du besöker våra sidor. Detta sker dock inte i syfte att identifiera dig, utan endast för att – helt anonymt – ge oss värdefull information om vilka delar av våra hemsidor som har flest besökare och vilka delar som verkar vara av mindre intresse. Tekniken med cookies används inte för att spåra och identifiera enskilda besökare. Om du inte vill att en cookie ska skapas när du besöker Ernst & Youngs eller någon annans hemsida, kan du ställa in din browser så att du får ett meddelande varje gång en cookie skall skapas. Du kan då själv välja om du ska acceptera detta.

Det förekommer att Ernst & Young har annonser på andra hemsidor och webbsajter. För att vi ska kunna utvärdera resultatet av annonserna vill vi mäta det antal besökare på vår hemsida som kommer till oss via länkar från dessa annonser. Vi använder därför ibland en teknik som gör det möjligt att räkna hur många besökare som kommer till våra hemsidor från annonser på andra hemsidor eller webbsajter. Inte heller denna teknik används för att spåra eller identifiera enskilda besökare.

Om du vill kontrollera vilka personuppgifter Ernst & Young behandlar, kan du skicka en skriftlig begäran till Ernst & Young AB, Att: PuL-frågor, Box 78 50, 103 99 Stockholm. Hit kan du också vända dig om du vill att vi ska radera eller justera en felaktig personuppgift.


 

Kontakta oss

Har du frägor om EY:s alumninätverk?
Kontakta alumninätverket.